December i Marienburg  3rapiers

2. december: 

Konserne og Donterne

Af Troels Ken Pedersen

To rivaliserende gadebander af filosofistuderende, Konserne og Donterne, har i nogen tid udgjort et voksende problem for Marienburgs borgere. Ikke blot udvikler moralfilosofiske diskussioner sig ofte til blodige gadekampe – de bestjæler og afpresser godtfolk.

Hvem…

De er (ofte ikke særlig akademisk aktive) studerende ved Marienburgs universitet i Tempelwijk, og er disciple af to rivaliserende professores udi moralfilosofi, Adelheid van Rechtop og Rochus Bruigbaarheid. De to filosoffer hader hinanden glødende, og henover en generation har deres rivalisering forplantet sig til deres studerende, og spredt sig til gader og stræder. En del af problemet kommer af at Marienburgs studerende efter studenterbrigadens heltemodige indsats under den sagnomspundne pirat-belejring har ret til at blive anklaget ved universitetets særdomstol frem for den almindelige byret – og logisk nok bestyres særdomstolen af byens højtagtede professores udi moralfilosofi. Og begge de to professores er i de fleste tilfælde i stand til at forpurre effektiv retsforfølgelse.

Konserne” hedder rettelig ”konsekventialisterne” og følger Prof. Bruigbaarhed, mens ”Donterne”s propre betegnelse er ”deontologerne”, og de følger Prof. Rechtop. Hvor Prof. Rechtop mener at handlinger har iboende moralsk værdi eller forkastelighed og regner dette for grundlaget for højere moral, holder Prof. Bruigbaarheid på at handlingers moralske værdi er at finde i deres konsekvenser som de faktisk udfolder sig samt i konsekvenser som ville kunne forudsiges af en fornuftig person. Et voksende antal af byens borgere er enige om at de halvstuderede røvere er nogle svin som alle sammen har helt galt fat med hensyn til den rette moral.

I praksis drikker de i byens kroer og gader, og strejfer om i slæng på to til seks og ypper kiv. De forlanger beskyttelsespenge af småhandlende som ikke er beskyttet af stærke gilder eller farlige kriminelle, og begår slet og ret røverier, når de kan se deres snit til det. Desuden udæsker de folk til debat – og mens mange af bandemedlemmerne er simple folk bevæbnet med et par obskure akademiske fraser (samt køller og knive), er der adskillige virkelig talentfulde debattører blandt dem. I særdeleshed er konseren Saskia og donteren Jasper berygtede for deres skarpe tunger og vid.

Et af byens mest frygtede samtale-emner, der kan lukke fester og rydde gader, er ”Trolde-problemet”. Hvis en vild trold gik amok på en fredelig markedsdag, og du ved at fodre den med et enkelt uskyldigt barn kunne distrahere den fra sine hensigter om massakre længe nok til at byvagten kunne nå frem, ville du så gøre det? Den ene bande mener det ene, den anden, det andet. I deres mest berømte batalje nogensinde var der nogen som rent faktisk slap en trold løs fra dens bur i et omrejsende cirkus…

Scenarietråde

  • Købmandslauget har fået nok! Nu har de hyret den berømte Tileanske taler Tullia til at udæske de halvstuderede røvere til debat og sætte dem på plads én gang for alle. Tullia hyrer diskret en håndfuld raske folk til at udfordre både Konsere og Dontere til debatter, så hun i forklædning kan observere sine modstanderes argumenter og taktik på forhånd – det kunne der være gode penge i for spillerne!
  • En trold er blevet stjålet fra sin vagtpost lænket i en rig købmands baggård, og det er markedsdag i morgen. Spændingerne er steget mellem Donterne og Konserne på det sidste, og begge parter er kommet med gådefulde, truende hentydninger til en ”afgørende debat” om Trolde-problemet…